File Biểu thuế xuất nhập khẩu 2023 được biên soạn bới Mr Vũ Quý Hưng và Chi cục hải quan cửa khẩu Cảng Hòn Gai tổng hợp biên soạn gửi tặng tới cộng đồng doanh nghiệp Xuất nhập khẩu.
         Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Mê Linh xin được chia sẻ tới cộng đồng biểu thuế xuất nhập khẩu 2023 trong bài viết dưới đây.

I. Danh mục hàng hóa Xuất nhập khẩu Việt Nam theo Thông tư 31/2022/TT-BTC

bieu-thue-xuat-nhap-khau-2023

II. Các biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2021 liên quan đến hàng hóa Xuất khẩu, nhập khẩu

  • Tổng cộng 31 biểu thuế, gồm:
– Biểu thuế Xuất khẩu
– Biểu thuế Nhập khẩu thông thường
– Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
– Biểu thuế Giá trị gia tăng
– Biểu thuế Tiêu thụ đặc biệt
– Biểu thuế Bảo vệ môi trường
– 22 Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi đặc biệt & 03 biểu thuế Xuất khẩu ưu đãi của Việt Nam tham gia 17 Hiệp định thương mại song phương và đa phương.
  •    Trong đó:
+ Biểu thuế Xuất nhập khẩu thông thường, Nhập khẩu ưu đãi được cập nhật theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại Công văn số 5731/TCHQ-TXNK ngày 29/12/2022 (hiện tại vẫn đang chờ có Nghị định/Quyết định mới của Chính phủ & Thủ tướng).
+ Các biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, Xuất khẩu ưu đãi được cập nhật theo các Nghị định từ 112 đến 127 & 129/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính Phủ (nguồn: thuvienphapluat.vn).
III. Các chính sách quản lý mặt hàng theo mã HS của Chính phủ và các Bộ, Ngành liên quan đến 8.724/14.414 mã HS (tham chiếu theo chính sách đã cập nhật từ trước do các Bộ/Ngành chưa ban hành các danh mục hàng hóa mới theo Thông tư 31/2022/TT-BTC).
Link download file biểu thuế xuất nhập khẩu 2023
Văn bản sử dụng để cập nhật: https://tinyurl.com/nguontailieucapnhat
bieu-thue-xuat-nhap-khau-2023

    Hỗ trợ giải đáp
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *