DỊCH VỤ KHO VẬN – HẢI QUANG – LOGISTIC

  1. Dịch vụ thủ tục hải quan
  2. Vận tải đường bộ
  3. Dịch vụ vận tải bằng đường biển, đường sông
  4. Hoạt động ICD, dịch vụ kho bãi, kho ngoại quan, hỗ trợ vận tải
  5. Dịch vụ nhận gửi, chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế
  6. Đại lý vận chuyển hàng hoá bằng đường hàng không trong nước và quốc tế
  7. Dịch vụ quản lý kho hàng và chuỗi cung ứng
  8. Uỷ thác mua bán hàng hoá