Dịch vụ vận tải đường bộ

Công ty Cổ Phần Giao nhận Kho vận Mê Linh (MTO) chuyên cung cấp các dịch vụ vận chuyển hàng trong nước bằng đường bộ, đường sắt với tất cả các loại hàng: hàng lẻ, hàng nguyên Container, … bao gồm cả xếp dỡ, bốc  xếp.

  • Dịch vụ vận chuyển từ kho tới kho uy tín
  • Xây dựng các điểm nhận hàng
  • Dịch vụ vận chuyển hàng nặng, siêu trường siêu trọng, hàng nhạy cảm.
  • Dịch vụ vận chuyển hàng quá cảnh
  • Dịch vụ kho bãi và phân phối