Dịch vụ triển lãm và hội chợ

HP Logistics hiện đang cung cấp các dịch vụ:

  • Lên kế hoạch thiết kếvà chuẩn bị hội chợ, triển lãm
  • Cung cấp dịch vụ vận chuyển trong nước
  • Dịch vụ gom hàng
  • Dịch vu Hải Quan
  • Cung cấp dịch vụ vận chuyển quốc tế bằng đường hàng không và đường biển
  • Dịch vụ đóng và dỡ hàng tại nơi triển lãm, hội chợ
  • Dịch vụ kho bãi
  • Dịch vụ chuyển hàng sau khi kết thúc triển lãm, hội chợ